112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Silvestr 2012

Loučení se starým rokem a přivítání nového se konalo v sále hospody „U Berana“. K tanci a poslechu výborně hrála místní kapela KAROSA. Zpestřením oslav byly soutěže losovaných smíšených párů v zatloukání hřebíků a házení šipek. Nejméně úspěšné páry plnily obtížné úkoly.

Celý článek »

0

Turnaj ve stolním tenise 30. prosinec 2012

Za účasti 11 soutěžících se konal, na sále relaxačního zařízení restaurace „U berana“, již tradiční „Silvestrovský turnaj“. Hrálo se na dva vítězné sety do jedenácti bodů ve dvou skupinách systémem každý s každým. Vítězové a druzí ze skupin hráli mezi sebou semifinále, následovalo finále a zápas o třetí místo. Výsledky jsou zde. Po ukončení turnaje si většina přítomných […]

Celý článek »

0

Valná hromada 29. prosinec 2012

Tuto sobotu v podvečer se, za účasti zhruba 40ti členů a hostů, konala valná hromada SDH Pařezov. Proběhlo závěrečné hodnocení roku, rekapitulace sportovní sezóny atd. Podrobněji zde a zde Na závěr bylo občerstvení v podobě výborného guláše.

Celý článek »

0

Mikulášská nadílka 8. prosinec 2012

V podvečer tohoto dne se v sále hospody „U berana“ pořádala mikulášská nadílka. Děti společně s rodiči vytvářely různé ozdoby a podobné výrobky s vánočními motivy. V průběhu večera všichni společně šli rozsvítit vánoční strom k autobusové zastávce. Děti se dočkaly i Mikuláše, anděla a čertů. Malé děti se bály, ale všechny zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a vysloužily si sladkou […]

Celý článek »

0

Vyřezávání křovin 24. 11. 2012 a 8. 12. 2012

Tyto dvě soboty starosta obce zorganizoval brigádu na vyřezání křovin a náletů, které zasahovaly do jízdních pruhů na silnici od křižovatky se silnicí II. třídy až k transformátoru v obci. Sešlo se cca 10 lidí a bylo odpracováno kolem 80ti hodin. Vyřezané dřevo bude použito jako palivo v „relaxačním zařízení“, drobné větve byly nebo budou spáleny. Odměnou byl večer guláš z berana […]

Celý článek »

0

Milavče 18. listopad

V sobotu 18. 11. 2012 se konala soutěž mladých hasičů v Milavčích. Zúčastnilo se celkem 20 družstev mladších a starších žáků. Děti poznávaly topografické značky a značky technických prostředků, ve hře paměti se snažily zapamatovat si co nejvíce předmětů. Pomocí brček přemísťovaly papírky a bavily se při překonávání překážkové dráhy s míčkem na lžíci a při štafetě družstev. Ta byla přizpůsobena prostoru […]

Celý článek »

0

Lampiónový průvod 26. říjen 2012

Dne 26. 10. 2012 se konal lampiónový průvod pro děti. Účast byla velmi dobrá, děti po trase plnily různé úkoly a na závěr, před budovou Obecního úřadu, na ně čekalo překvapení v podobě čarodějnice.

Celý článek »

0

Desetiboj a ukončení sezony 6. 10. 2012

Na závěr sezony jsme zorganizovali desetiboj. Tato akce nebyla plánovaná, vše bylo dohodnuto během dvou dnů. Hlavní organizace se ujali Luky a Viki, druhý jmenovaný dokonce dokázal během pár hodin vyrobit tři oštěpy. Z desetiboje byl ale nakonec pouze osmiboj. Byly k vidění opravdu obdivuhodné sportovní výkony. Soutěžilo se v podlézání laťky, trojskoku z místa do dálky, skok z místa […]

Celý článek »

0

Pouťová zábava 29. září 2012

Večer od 19. hodin se konala pouťová zábava, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Obecním úřadem. Zábavy se sice nezúčastnilo mnoho lidí, i přesto se všichni přítomní dobře bavili a tancovačka se podařila.

Celý článek »

0

Pouťový pochod děti 29. září 2012

Místo pouťových atrakcí, které do Pařezova nedorazily, se děti vydaly na pouťový pochod. Trasa vedla okruhem od hřiště, přes „pařezovský“ kopec zpět k budově Obecního úřadu. Děti chodily či běhaly po dvojicích až trojicích, čekalo na ně 11 stanovišť s plněním různých úkolů, např. štafeta třínohých, hod míčkem na plechovky, poznávání věcí hmatem, buzola, lanová dráha, topografické […]

Celý článek »

0