112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Milavče 18. listopad

V sobotu 18. 11. 2012 se konala soutěž mladých hasičů v Milavčích. Zúčastnilo se celkem 20 družstev mladších a starších žáků.

Děti poznávaly topografické značky a značky technických prostředků, ve hře paměti se snažily zapamatovat si co nejvíce předmětů. Pomocí brček přemísťovaly papírky a bavily se při překonávání překážkové dráhy s míčkem na lžíci a při štafetě družstev. Ta byla přizpůsobena prostoru v sále a vyzkoušeli si jí i vedoucí družstev.

Našich deset dětí reprezentovalo Pařezov v obou kategoriích. Domů si přivezly diplomy, kovové i perníkové medaile, ale hlavně spoustu zážitků a zkušeností.