112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Desetiboj a ukončení sezony 6. 10. 2012

Na závěr sezony jsme zorganizovali desetiboj. Tato akce nebyla plánovaná, vše bylo dohodnuto během dvou dnů.

Hlavní organizace se ujali Luky a Viki, druhý jmenovaný dokonce dokázal během pár hodin vyrobit tři oštěpy. Z desetiboje byl ale nakonec pouze osmiboj.

Byly k vidění opravdu obdivuhodné sportovní výkony. Soutěžilo se v podlézání laťky, trojskoku z místa do dálky, skok z místa do výšky, hod sudem, oštěpem, koulí a diskem a střelby ze vzduchovky. Střelba z praku se již nestihla a střelbu z luku nebo kuše jsme po ztrátě druhého šípu raději vzdali.

Umístění v jednotlivých disciplínách se sčítaly a vítěz byl ten, kdo měl nejnižší počet bodů.

Všichni zúčastnění se dobře bavili a jistě se příští rok podaří zorganizovat něco podobného. Večer bylo v klubovně vyhlášení výsledků a ukončení soutěžní sezóny.