112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Vyřezávání křovin 24. 11. 2012 a 8. 12. 2012

Tyto dvě soboty starosta obce zorganizoval brigádu na vyřezání křovin a náletů, které zasahovaly do jízdních pruhů na silnici od křižovatky se silnicí II. třídy až k transformátoru v obci. Sešlo se cca 10 lidí a bylo odpracováno kolem 80ti hodin. Vyřezané dřevo bude použito jako palivo v „relaxačním zařízení“, drobné větve byly nebo budou spáleny.

Odměnou byl večer guláš z berana Bruna od „Tesaříka“ a Kozlík od Pavla.