112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Pouťový pochod děti 29. září 2012

Místo pouťových atrakcí, které do Pařezova nedorazily, se děti vydaly na pouťový pochod. Trasa vedla okruhem od hřiště, přes „pařezovský“ kopec zpět k budově Obecního úřadu.

Děti chodily či běhaly po dvojicích až trojicích, čekalo na ně 11 stanovišť s plněním různých úkolů, např. štafeta třínohých, hod míčkem na plechovky, poznávání věcí hmatem, buzola, lanová dráha, topografické značky, hody diskem, koulí a míčkem a také střelba ze vzduchovky.

Celé odpoledne se vydařilo a dětem nevadil ani sice jemný, ale vytrvalý déšť a velmi si to užily.