112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Historie

Založení

První zmínění o založení je z roku 1946, i když hasiči v Pařezově zajisté existovali i před tímto rokem, ale z důvodu vystěhování občanů německé národnosti, zde nezůstal ani jeden člen původního hasičského sboru, tudíž zakladatelé byli nově přistihující se občané.

První velitelem byl Josef Höll a předsedou Lojza Mastný. Celkem měl sbor v roce 1946 14 členů.

Mezi první úkoly, které si tehdy dali, jsou skoro ty samé, jaké máme dnes:

  • rekonstrukce zbrojnice
  • zakoupení pracovních blůz a čepic

Mezi zajímavosti této doby patří to, že náš sbor tenkrát vlastnil divadelní kulisy i oponu. Nic z toho se nedochovalo.

Průběh činnosti

Od začátku činnosti sboru se tento sbor potýká s nízkou členskou základnou a špatným vybavením. V 50. letech sbor získal motorovou ruční stříkačku, typ není znám a nejspíše byl německé výroby.

Členská základna se rozšířila v 60. letech na zhruba 20-30 členů a takový počet se pohyboval až do současnosti. V těchto letech byl sbor dost aktivní, zúčastňoval se všech akcí okrsku, podílel se významně i na rozvoji obce, pomáhal při žních atd.

Tato aktivita vrcholila v 80. letech, kdy byla také postavena na místě staré zbrojnice úplně nová, která nám slouží s přestávkou, kdy z ní byl udělán obchod se smíšeným zbožím, dodnes.

Začátkem 90. let byl v obci vybudován vodovod a tato prospěšná stavba vedla skoro k zániku sboru v roce 2006.

Z důvodu vybudování hydrantů a nízké aktivity členů se v roce 1995 rozhodlo o odevzdání stříkačky PPS-8 do Poběžovic a z hasičské zbrojnice se vybudoval obchod. Od tohoto roku hasiči v Pařezově prakticky nefungovali.

Obnovení sboru

V roce 2006, když se po několikáté po sobě nesešla ani polovina členů na výroční schůzi, se zúčastnění rozhodli, že hasiči v Pařezově zaniknou. Po této schůzi proběhlo ještě jedno setkání členů, které se konalo dne 22. prosince 2006, na kterém byli přijati noví členové a ti rozhodli o pokračování hasičského sboru v Pařezově. Od tohoto data se začíná psát nová historie SDH Pařezov.

Seznam předsedů a velitelů

Starosta Velitel
Lojza Mastný 1946-1955 Josef Höll 1946-1954
 František Holar 1955-1956 Jan Wendl st. 1955-1963
 Karel Losleben st. 1956-1965 František Mühlbauer 1963-1965
 Josef Mühlbauer 1965-1973 Václav Štajner 1965-1972
 Josef Pittner 1973-1975 Zdeněk Macht 1973-1976
 Václav Štajner 1975-1996 Pavel Beneš st. 1976-1981
 Václav Faina 1996-2006 Karel Šimovič 1981-1996
 Roman Langpaul 2006-? Ladislav Knopf 1996-1999
Ladislav Kašpar 1999-2006
Josef Šlajs 2006-? 

Historické fotografie

Poznámka

Informace a fakta nemusejí přesně odpovídat a souhlasit, jelikož kronika našeho sboru se nikdy nepsala a pamětník založení už nejspíše žádný nežije.Jestliže jsou v článku mylné informace, nebo máte nějaké další, budeme velice rádi, když je zašlete na sdhparezov@email.cz a pomůžete rozvoji webu a historii SDH Pařezov.