112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Současnost

Činnost

Náš sbor se v současnosti zaměřuje hlavně v požárním sportu a na kulturním dění v obci.

03

Od roku 2008 se pravidelně zúčastňujeme Okrskové a následně Okresní soutěže v požárním sportu. Snažíme se zúčastňovat i různých memoriálů. Dále pořádáme každoročně hasičský bál, dětský maškarní bál, dětské dny, stavění májky, mikulášskou nadílku a v roce 2009 poprvé také silvestrovský turnaj ve stolním tenise.

Odborně znalí členové

V roce 2008 se také náš závodník Lukáš Macht zúčastnil běhu na domažlickou věž a obsadil krásné 4. místo. Nicméně nezanedbáváme ani tu opravdovou hasičskou činnosti a tak máme odborně znalé velitele. Jednoho velitele sboru, dva velitele družstev a taktéž dva vyškolené strojníky. Provádíme též kontrolu hydrantů v naší obci. V současnosti také tři naši členové usilují o získání odznaku hasiče 3. stupně.

Vybavení

Jak už je zmíněno v historii, tak náš sbor se vždy potýkal se špatným vybavením, tudíž od znovu obnovení činnosti se snažíme doplňovat výzbroj a výstroj. Nejzásadnějším bylo zakoupení starší stříkačky PS-12, kterou jsme koupili z obce Velešín (Plzeň – sever) a dovezení naší bývalé PS-8 z Poběžovic. Stalo se tak v rozmezí dvou dnů, tj. 27.-29. dubna 2007. Postupně doplňujeme i další vybavení, v čemž nám finančně výrazně pomáhá obecní úřad Pařezov, i když se snažíme většinu věcí zakoupit z peněz sboru, popřípadě sami vyrobíme.

Rekonstrukce

01

V roce 2009 jsme provedli generální opravu PS-12 na PS-15 při zachování všech funkcí klasické stříkačky. Finance na tuto opravu jsme získali darem, sbírkou od občanů Pařezova, čímž jim také touto cestou ještě jednou a moc děkujeme. Práci jsme provedli svépomocí, přičemž tato oprava trvala zhruba tři měsíce. Taktéž jsme si sami vyrobili veškeré náčiní potřebné k požárnímu útoku (základna, nádrž, terče). Z financí sboru jsme také pořídili šest kusů použitých zásahových přileb.

Začátkem roku 2010 byla též definitivně dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice, jednalo se o fasádu, kterou provedla místní stavební firma a namontování obrazu sv. Floriána, který nám namalovala taktéž místní malířka. Oběma samozřejmě také děkujeme.

02

Poděkování

Zároveň také děkujeme všem aktivním členům našeho sboru, kteří svou aktivitou přispívají k dalšímu zlepšování sportovních výsledků, i těm, kteří se starají o kulturní dění v naší obci.

V roce 2011 se náš sbor rozrostl o 27 nových členů na celkový počet 63, z toho je 15 žen a 15 dětí. Všichni noví členové se zapojili do činnosti a vytvořilo se sportovní družstvo žen, dětí a obě tyto družstva začala náš sbor reprezentovat na různých akcích a soutěžích.