112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Pouťová zábava 29. září 2012

Večer od 19. hodin se konala pouťová zábava, kterou jsme pořádali ve spolupráci s Obecním úřadem. Zábavy se sice nezúčastnilo mnoho lidí, i přesto se všichni přítomní dobře bavili a tancovačka se podařila.