112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Výlov požární nádrže květen 2015

Organizátorem bahenní akce byl Lukáš a Rošťák. Ovšem i mladší hasičská generace se s vysokým nasazením zapojila do boje, v těžkých bahenních podmínkách  se jala  ulovit alespoň malou kořist.