112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Maškarní bál 24. únor 2013

Dětský maškarní bál se konal na sále hospůdky „U Berana“ v neděli 24. 2. 2013 od 14. hodin. Účast dětí i rodičů byla velmi slušná.

Přítomní plnili spoustu úkolů, zúčastnili se mnoha soutěží a her. Každé děcko v masce si odneslo i zaslouženou malou odměnu.

Odpoledne provázela dobrá nálada.

Největší odměnou organizátorům byl dětský smích a radost.