112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Májka

Dne 30. dubna jsme jako každoročně stavěli májku. Tato akce se vydařila co do pěkného počasí, tak i co do účasti spoluobčanů.

Májka se stavěla poprvé na novém místě a tak jsme měli trochu obavy, jak to lidé přijmou. Proto jsme se tentokrát snažili akci co nejlépe připravit. Postavili jsme vojenský stan, kde byl výčep a místo na sezení, přivezli jsme i mobilní WC. Některým se toto nové místo tak zalíbilo, že se jim ani nechtělo domů a nejen že májku uhlídali, ale ještě si náležitě vychutnali ranní prvomájovou projížďku na alegorickém voze.