112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

II. ročník soutěže o POHÁR STAROSTY OBCE

Dne 17. září se v Pařezově konala již po třetí soutěž v požárním sportu o Pohár starosty obce.

Naše družstvo žen se umístilo na krásném druhém místě, muži na místě pátém.

 

Více v novinovém článku Domažlického deníku zde.