112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Auto 20.12.2016

Tak jsme se dočkali. Po téměř roce „výběru, papírování a vyřizování“ bylo v nové hasičárně zaparkováno vysněné zásahové vozidlo. Je to vůbec první automobil určený hasičům v historii sboru v obci. Je třeba poděkovat všem, kteří se tomuto obtížnému a hlavně psychicky náročnému úkolu podíleli. Díky dotacím od státu a plzeňského kraje byla pokryta značná část rozpočtu. Vozidlo bylo pokřtěno a hned byla uskutečněna „kondiční jízda“ do Luženic s podtitulkem „ve dvě na dvě“.