112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Zimní setkání děti Staňkov 18.2.2017

Naši nejmladší spolu s vedoucími se zúčastnili soutěže pro děti ve Staňkově. Postavili jsme dvě družstva, mladší se umístili na krásném 7. místě z 24 startujících a starší na 12. místě z 27 startujících. Celkové výsledky a disciplíny níže v odkazech.

Mladší

Starší