112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Vlkanov 7. červenec 2012

Byla doba dovolených, ale i tak se nám podařilo postavit alespoň smíšené družstvo a zúčastnit se netradiční soutěže ve Vlkanově. Své umění také předvedly děti. Představily se při požárním útoku a ve štafetě.