112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Valná hromada 27.12.2013

Tento pátek v podvečer se za účasti zhruba 40ti členů a hostů konala valná hromada SDH Pařezov. Proběhlo závěrečné hodnocení roku, rekapitulace sportovní sezóny, finanční zpráva atd. Podrobněji ve fotogalerii.  Na závěr bylo občerstvení v podobě výborného guláše. Ještě před občerstvením se předvedly naše děti s malou taneční ukázkou, kterou si nacvičily na pravidelných úterních schůzkách.