112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Tři králová sbírka 4.1.2015

I když toto nepatří přímo mezi aktivity sboru, je určitě vhodné se o tom zmínit. Děvčata Hanička, Eliška a Anička se rozhodly zorganizovat tuto charitativní akci v naší obci a prošly v doprovodu dospělého s uzamčenou a zapečetěnou pokladničkou Pařezov. Určitě zaslouží velkou pochvalu. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.