112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Silvestr 31.12.2014

Konec roku a začátek nového přivítala v klubovně „U Berana“ početná skupina spoluobčanů. K tanci a poslechu hrála místní skupina KAROSA.