112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Pověřovací cvičení 23.4.2016

Pověřovací cvičení okrsku Poběžovice v Pařezově se zúčastnilo všech 6 činných sborů, a to Poběžovic, Drahotína, Mnichova, Nového Kramolína, Vlkanova a Pařezova. Úkolem bylo dopravit vodu na „pařezovský“ kopec. Cvičení splnilo svůj účel, pozorovatelé od profesionálních hasičů z Domažlic nevytýkali žádné výrazné chyby.