112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Podzimní setkání MH Milavče 19.11.2016

Poslední soutěží roku mladých hasičů byl 4. ročník zimního setkání MH v Milavčích. Zde se děti každoročně snaží uspět v osmi disciplínách, v kterých se rok od roku zlepšují. Bylo tomu i tentokrát a 3. místo v kategorii starších a 4. místo v kategorii mladších je pro nás velkým úspěchem. Za to patří velký dík dětem i jejich vedoucím a všichni na sebe mohou být právem hrdí.

Výsledky: Podzimní setkání MH Milavče 2016