112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Pařezov 12.9.2015

Tuto sobotu se na louce pod hasičárnou konal již šestý ročník soutěže v požárním útoku, podruhé jako memoriál Václava Štajnera. Dopoledne za mlhavého počasí se sjelo celkem 16 družstev, 10 mužských a 6 ženských. Soutěž začala minutou ticha jako uctění památky našeho dlouholetého aktivního člena Václava Štajnera. Poté se předvedly domácí děti s ukázkou požárního útoku, za což byly také odměněny. Pak se již rozjela samotná soutěž. Běhalo se již také tradičně přes překážku „Paris příkop“. Každé družstvo mělo dva pokusy, do celkového hodnocení se oba pokusy sčítaly. Nejvíce se dařilo mužům z Bolkova a domácím ženám, které zaběhly dva velmi dobré a vyrovnané pokusy. Domácí muži měli po letech alespoň oba pokusy platné, což nebývalo zvykem. Výsledky jsou ve fotogalerii. Doprovodnou soutěží byla také již tradičně soutěž o „nejrychlejší zadek“, kde vždy dva členové družstva se pokouší co nejrychleji nabrat vodu z kádě. Pokus končí, když se voda dostane z mašiny ven. Zde byly nejrychlejší muži z Bolkova a ženy ze Strýčkovic. Ještě bych rád touto cestou poděkoval všem členům sboru, kteří se nějakým způsobem podíleli na této akci.