112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Oslava 70. výročí založení SDH Pařezov 1. 10. 2016

V sobotu 1. 10. 2016 se v Pařezově konaly oslavy 70. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Na programu bylo:

  • uvítání účastníků a zahájení oslav
  • slavnostní průvod obcí
  • slavnostní otevření a prohlídka hasičské zbrojnice
  • vysvěcení hasičské zbrojnice
  • Vyznamenání členů
  • projevy hostů
  • ukázka cvičení mladých hasičů
  • ukázka techniky HZS Domažlice
  • Taneční zábava, občerstvení

Oslavy proběhly za krásného letního počasí v přátelském duchu za účasti občanů obce a mnoha hostů ze spřátelených sborů ze širokého okolí. Chtěli bychom tímto všem poděkovat za účast a také poděkovat všem, kteří se na přípravách jakkoli podíleli.