112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Okrsková soutěž 11. května 2013

Tuto sobotu se od 15ti hodin konala na louce u potoka v Pařezově okrsková soutěž.

Jak je již pro letošní rok běžné, v půl třetí začalo velmi hustě pršet. Naštěstí se asi po půl hodině počasí trochu umoudřilo a mohlo se začít soutěžit. Zúčastnily se 2 družstva dětí z Pařezova, družstva mužů z Poběžovic, Vlkanova, Kramolína a Pařezova, ženy z Vlkanova a Pařezova. Disciplíny byly dvě, a to běh na 100 m s překážkami a požární útok (muži 3B a ženy 2B), děti pouze požární útok.

Jako první se představily děti. Jak přípravka, tak i mladší žáci opět ukázali, že se při pravidelných úterních schůzkách opět něčemu naučili a předvedli krásné ukázky požárních útoků.

V kategorii dospělých se nejprve soutěžilo v běhu na 100 m překážek. Pro větší bezpečnost soutěžících byla odstraněna lávka. Naši muži obsadili první a druhé místo v pořadí:

  1. Lukáš Macht – 19,87s
  2. Viktor Bosák – 20,07s
  3. Štěpán Anderle – 22,81s (SDH Vlkanov)

Ženy dokonce obsadily první tři místa:

  1. Maruška Sokolová – 24,08s
  2. Mili Godžová – 24,89s
  3. Lenka Vaňková – 25,48s

V požárních útocích předvedli jak muži tak i ženy v prvních pokusech výborné výkony, (muži 23,46, ženy 27,19), druhé pokusy se již tak nepovedly, ale celkově to oběma družstvům stačilo na vítězství jak v požárním útoku, tak i celkově.