112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Mikulášská nadílka 12.12.2014

V pátek 12. prosince nás přivítala vůně jehličí zářícího stromečku a teplo místního sálu. Programem nás provázela Anička Štrbová a Hanička Kunešová. Děti si mohly vyzdobit sněhové vločky, čertovské pytlíčky či nazdobit voňavé perníčky. Sálem se rozezněly flétny, rozkmitly klapky kláves a rozechvěly struny kytar. Zazněly nejen koledy a to vše v podání místních dětí. Podvečer vyvrcholil příchodem urostlého Mikuláše, půvabného Anděla a rozverného Čerta , který občas zalistoval mezi hříchy v pekelné knize… a poté byly děti obdarovány nadílkou.