112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Lampiónový průvod 29.10.2016

Příjemné podzimní odpoledne strávily děti v sobotu 29. října v pařezovském sále. Děti si zde vyráběly strašidláčky, papírové netopýry, dlabaly dýně a následně je vyřezávaly do různorodých podob. I dospělí si mohli vyzkoušet zdobení dýní pomocí frézkování. Některé kreativní kousky byly obzvláště vydařené.  Před sál byl přistaven povoz, který děvčata vesele ozdobila dle své fantazie.  Vozík skýtal ve svých útrobách nejen dětské výtvory, ale i velké množství jejich autorů …a mohli jsme se vydat v hojném počtu na cestu…  Děti svíraly ve svých dlaních roztodivná svítidla, skotačily, Pařezov se pomalu halil do tmy. Počasí nám velmi přálo. U památných křížků jsme zapálili svíčky a vraceli se zpět do vyhřátého sálu, kde na nás čekalo pohoštění v podobě šlehačkových řezů, jež mnohým dětem učarovaly a chodily si s úsměvem přidat.  Vůně svařáku promísila vzduch a vládla veselá nálada.  I následující dny děti rozsvěcovaly u křížků vydlabané dýně, jež potěšily v temném podzimním šeru nejedno lidské oko.

Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravách a plynulém průběhu této akce. J.K.