112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Lampiónový průvod 28.10.2015

Ve středu,  28.října, zavládla v pařezovském sále veselá nálada. Děti si zde mohly vydlabat či přizdobit dýně podle svých představ a dovedností. Dále vyráběly svícny s podzimní a dušičkovou tématikou. Dětské kreativní výrobky jsme naložili na ozdobený vozík a vydali jsme se v hojném počtu za příznivě teplého počasí do lampionového průvodu. Děti oděné v kostýmech svíraly v dlaních roztodivná svítidla a skotačily. Cestou jsme se zastavili u památných křížků, kde děti zapálily svíčky a zanechaly svou tvorbu, která měla sloužit na výzdobu obce.  Tmou se rozléhal dětský smích a z upraveného povozu zazněly i vtipně doladěné dětské písničky. Po šťastném návratu mohli účastníci průvodu shlédnout vypuštění balonku štěstí a při té příležitosti si i něco přát. V sále již hořely svíce, na tácech čekaly lahodné čarodějné šlehačkové řezy a voněl pečený čaj.

Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravách, abychom se mohli shromáždit v tak hojném počtu a společně strávit příjemný podzimní podvečer.

Potěšující je, že i následující dny se děti předháněly, kdo u křížků rozsvítí vydlabané dýně a lucerničky.