112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Hasičský bál 30.1.2016

V sobotu 30.1.2016 se konal v sále klubovny U Berana opět po roce hasičský bál. Dobrá nálada i hudba, bohatá tombola a všeobecné veselí provázelo cca 80 hostů celý večer až do brzkých ranních hodin. Děkujeme všem. Zvlášť bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří nám přispěly nějakou tou drobností do tomboly.