112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Dětský den v České Kubici 20. 6. 2015

V sobotu 20. června pařezovské družstvo malých hasičů předvedlo na dětském dnu v České Kubici ukázku v požárním útoku. Možná svým umem a nadšením inspirovaly i své malé vrstevníky. Na oplátku se mohly děti zúčastnit tamních atrakcí. Shlédly ukázky kynologického klubu. K vidění byl například tančící pes, vzorné zadržení pachatele cvičeným psem nebo vyhledání omamné látky v autě, či zavazadle a mnoho dalších…

Děti si prošly pohádkovým lesem a po splnění úkolů je čekala odměna v podobě vuřtů, jež si mohly opéct na rozdělaném ohni. K poslechu hrála příjemně živá hudba. Jako třešinka na dortu byla však pro mnohé neodolatelná koupel ve sněhově bílé hasicí pěně. Děti v ní zkoušely nemožné. Z počátku jen běhat, poté i plavat nebo se potápět. Příjemná vodní sprcha je zbavila nečistot a mohly se odebrat k domovu.