112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Dětský den Česká Kubice 7.6.2014

V sobotu 7.6.2014 se mladí hasiči spolu s vedoucími a rodiči vydali na Českou Kubici, kde v rámci oslavy Dětského dne předvedli dvě ukázky. První byl požární útok, druhá ukázka se týkala práce všech složek integrovaného záchranného systému během dopravní nehody. Obě vystoupení měla velký úspěch a byla oceněna přítomnými potleskem a občerstvením. Program pokračoval ukázkou práce se psy, vystoupením fakíra a gymnastů, děti si mohly pohladit štěňata služebních psů a prohlédnout si hasičský zásahový vůz.