112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Dětský den 7.6.2015

V neděli 7. června v odpoledních hodinách jsme se s dětmi sešli na prostranství u ,,májky“. Slunečné počasí nám přálo a nic nebránilo zahájit DĚTSKÝ DEN. Veselý houf dětí byl rozdělen podle věkové kategorie do tří skupin. Každá skupina měla svého vedoucího z řad starších dětí. Všichni si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky na terč, zatloukání hřebíků, malování křídou na asfalt, jízdu zručnosti přes překážky či nejpomalejší jízdu na kole. Jednoznačně nejoblíbenější a stále plné stanoviště bylo u koní. Malý poník a středně velký hnědák byly neustále v jednom kole.

V ohništi zapraskalo dřevo a mohli jsme si začít opékat nachystané výborné špekáčky. V teplém, slunečném počasí přišlo vhod i melounové osvěžení. Na závěr bylo vyhodnocení střelecké soutěže. Všechny děti obdržely za potlesku všech přítomných barevné diplomy a drobnou odměnu. Velký dík patří dospělým, kteří se podíleli na organizaci, ale nejen jim, nýbrž i dětem, které se s nadšením a vervou podílely nejen na přípravách, ale i na úklidu. Děkujeme!