112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Dětský den 31.5.2014

Tuto sobotu byl na sportovišti pod hasičárnou pořádán dětský den. Sešlo se opravdu hodně dětí včetně rodičů. Úvodem se předvedli naši nejmenší s vystoupením s hasičskou tématikou, které nacvičili na pravidelných úterních schůzkách. Poté proběhlo rozřazení dětí do skupin podle věku a následné plnění úkolů, např. podlézání a přeskakování laťky, skákání přes švihadlo, překážková štafeta , shazování kuželek a plechovek, hod a koulení sudem, střelba ze vzduchovky, běh „třínohých“ a další úkoly. Na závěr nechyběla pudinková bitva a opékání špekáčků. Celé odpoledne provázelo krásné slunečné počasí.