112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Děti Chotěšov 23. 6. 2012

Za krásného počasí se naši nejmenší pod dozorem vedoucích zúčastnily přehlídky přípravek v Chotěšově. Jelo se autobusem spolu se Soptíky z Domažlic. Děti předvedly štafetu a bezchybný požární útok. Doufejme, že jim nadšení vydrží a budou se stále jako dosud pravidelně scházet a cvičit.