112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Den dětí

Současně s Okrskouvou soutěží probíhal Den dětí, účast byla poměrně velká. Pro děti byly připraveny zajímavé soutěže a aktivity. Děti si mohli také opéci buřta u táboráku.