112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Český pohár TFA Plzeň 9.7.2016

V sobotu 9.července 2016 ráno přivítalo náměstí Republiky v Plzni skoro šest desítek nejtvrdších a nejodvážnějších hasičů z Čech, Moravy a Slezska, kteří se rozhodli v plné hasičské výstroji pokořit katedrálu sv. Bartoloměje.

Již čtvrtý ročník soutěže v disciplínách TFA pořádal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ve spolupráci s Hasičským sportovním klubem a Českou hasičskou sportovní federací.

I této soutěže se zúčastnil Lukáš Macht. Soutěžící museli zvládnout tři etapy silových disciplín na zemi, na každou měli čas pět minut. Namátkou transportovali těžkou figurínu na vzdálenost 60 metrů a po té překonávali 3metry vysokou bariéru. Po těchto vysilujících disciplínách závodníci vyběhli v plné hasičské výstroji na věž svatého Bartoloměje.

Výsledkem bylo 44.místo celkem, 8. místo mezi dobrovolnými hasiči a nová zkušenost s TFA rozdělenými na úseky.  Za zmínku však stojí výstup na věž, která byla čtvrtým a posledním úsekem. Přes 200 schodů zvládnul v čase 1 min. 3s