112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Brigáda dřevo 11.3.2017

V sobotu 11.3.2017 se konala brigáda na vyčištění příkopu od starého krámu až k výjezdu na hlavní silnici na Poběžovice, kterou svolal starosta obce. Zúčastnilo se cca 15 občanů obce (nejen hasičů). Začalo se v devět a skončilo ve tři odpoledne, za velké nevole některých účastníků :-D. Větve se rovnou pálili a větší dřevo se odvezlo k budově OÚ a bude využito k temperaci naší útulné klubovny a kulturního zařízení. Po brigádě se většina osazenstva sešla právě zde a s velkou chutí se pustila do klobás a výborného Kozlíka, při kterém se vše náležitě probralo a někteří se „zasekli“ až do podvečerních hodin.