112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Březí 21. září 2013

Této tradiční soutěže se z našeho SDH zúčastnili pouze muži. Vzhledem k tomu, že naše mašina už to nerozchodí, jelo se na soutěž pouze se dvěma savicemi a košem, tedy bez hadic a mašiny. Kamarádi ze Štítar nezklamali a zapůjčili nám svoji mašinu i se strojníkem, za což jim patří velký dík. V konkurenci cca 12 mužských týmů (přesný počet si bohužel nikdo nepamatuje :)), se podařilo rekordními časy – 17,40 a 17,01 – obsadit druhé místo.

Sestava:

  • koš – Pepa
  • savec – Jirka
  • stroj – Peťa (Štítary)
  • B – Roman
  • rozdělovač – Pavel
  • LP – Viky
  • PP – Luky

Úspěch na této soutěži velmi pomohl s rozhodnutím, jak se naloží s rozbitou mašinou a hlavně jaký pořídíme nový stroj.