112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Bál 31.1.2015

Již tradiční hasičský bál se konal v sále a výčepu klubovny „U Berana“ v sobotu 31.1.2015. I v letošním roce bylo plno. K tanci a poslechu hrál p. Peroutka s kapelou. Nechybělo půlnoční překvapení a bohatá tombola. Nálada byla výborná, tančilo se až do brzkých ranních hodin.