112 TÍSŇOVÁ LINKA 150 HASIČI 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 158 POLICIE
Znak SDH - background

SDH Pařezov

Sbor dobrovolných hasičů

Proudnice
Facebook sboru

Ahoooj prázdniny 1. září 2013

Přeskok, podlez, hod na plechovky, vrh koulí, granátem, diskem, oštěpem, skok do dálky, slalom s míčem mezi kužely, skákání v pytlích, hod na cíl atd.

Tak tyto disciplíny byly připraveny pro děti na závěr prázdnin na louce pod hasičárnou. Ovšem největší úspěch mělo již tradičně spojení požárních hadic s následným sestříknutím plechovek a hlavně závěrečná pudinková bitva.